top of page

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

"If you always do what you always did, you will always get what you always got" - Albert Einstein

Quá trình xây dựng thương hiệu của BMT sẽ không thể thành công nếu không áp dụng những nghiên cứu, đổi mới để khách hàng và đối tác tiếp cận những sản phẩm tốt nhất với chi phí hợp lý nhất. Đồng thời, thúc đẩy những chuyển biến tích cực trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông.

Thành lập năm 2011, Phòng R&D là đơn vị dẫn đầu trong các thành tựu nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới của công ty BMT nói riêng, và trong lĩnh vực đường bộ cả nước nói chung. Chúng tôi đã nghiên cứu và thử nghiệm thành công nhiều sản phẩm và công nghệ mới, điển hình là công nghệ tái chế nóng tại trạm trộn (RAP), hỗn hợp đá vữa nhựa (SMA), BTNN cường độ cao, v.v….

 

Bên cạnh đó, R&D còn nghiên cứu và ứng dụng nhiều phương pháp thí nghiệm mới giúp mô phỏng tính chất của vật liệu, đồng thời kiểm soát chúng một cách chính xác hơn.

bottom of page