top of page

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

"Quality is everyone's responsibility and we never have to stop getting better" 

Hệ thống quản lý chất lượng và vận hành đóng vai trò then chốt khi chúng tôi phát triển và mở rộng phạm vi kinh doanh để đưa sản phẩm và dịch vụ của BMT đến với nhiều khách hàng hơn.

 

Tại BMT, việc quản lý chất lượng có một cách tiếp cận toàn diện và tích hợp để kiểm soát từ chất lượng của nguyên vật liệu đầu vào tới khi sản phẩm được đưa tới chân công trình. 

Chúng tôi tin rằng hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả là điều kiện tiên quyết đối với thành công của BMT hôm nay. 

bottom of page