top of page

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Dù ở vai trò là nhà thầu, nhà cung cấp bê tông nhựa nóng hay chủ đầu tư dự án, trách nhiệm của BMT là thực hiện công việc một cách toàn vẹn và đạt được kết quả vượt trội.  

TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG

Một môi trường lành mạnh là nền tảng cho một nền kinh tế bền vững. Ngày nay, biến đổi khí hậu trực tiếp đe dọa sự thịnh vượng của xã hội và công việc của chúng tôi tại BMT. 

 

Đối với chúng tôi, giải quyết biến đổi khí hậu đòi hỏi một cách tiếp cận tích hợp và lâu dài. Vào năm 2011, BMT đã thiết lập khung chính sách môi trường, trong đó nêu rõ niềm tin của chúng tôi về tầm quan trọng của sự phát triển bền vững và môi trường kinh doanh lành mạnh.

TRÁCH NHIỆM VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất của BMT là con người. Thành công của chúng tôi phụ thuộc vào quyết tâm và sự cống hiến của toàn thể cán bộ công nhân viên để tạo ra giá trị lâu dài cho doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Do đó, chúng tôi đầu tư rất nhiều để thu hút, phát triển và giữ chân những nhân sự giỏi từ ​​các nền tảng khác nhau. Chúng tôi kì vọng BMT sẽ trở thành một nơi làm việc lý tưởng và đa dạng để những tài năng có thể phát triển mạnh mẽ.

bottom of page