top of page
Hinh Da Chinh Sua_done4_edited.jpg

TẦM NHÌN

Với khát vọng, đam mê, sáng tạo và nỗ lực không ngừng, BMT đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong khu vực, hoạt động đa ngành, lấy nguồn nhân lực và khoa học công nghệ làm nền tảng để phát triển bền vững.

SỨ MỆNH

BMT luôn ghi nhớ 5 sứ mệnh của mình và xem đây là kim chỉ nam cho từng quyết định trong chiến lược phát triển của Công ty.

1. Đối với người lao động: BMT xây dựng một môi trường lao động thực sự năng động, công bằng, chuyên nghiệp và có những cơ hội phát triển tốt nhất.

2. Đối với sản phẩm: BMT không ngừng phát triển theo hướng đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm ở mức cao nhất với chi phí hợp lý nhất.

3. Đối với khách hàng: BMT tạo ra những giá trị gia tăng cho khách hàng, theo đó, sự hài lòng của khách hàng là thước đo cho sự phát triển của BMT.

4. Đối với xã hội: BMT đóng góp công sức trong công cuộc phát triển kinh tế, công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, chung tay bảo vệ môi trường và cải thiện an sinh xã hội.

5. Đối với lợi nhuận: BMT xem lợi nhuận là phương tiện để đầu tư, cải tiến liên tục và duy trì sự phát triển cao nhất. 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

BMT luôn tuân thủ giá trị cốt lõi theo cấu trúc 3C (Cost – Convenience – Control)

  • Giá thành hợp lý nhất

  • Dịch vụ tiện lợi nhất

  • Chất lượng cao nhất

bottom of page