top of page

TẦM NHÌN

Kiến tạo ngành công nghiệp dịch vụ xây dựng hạ tầng

SỨ MỆNH

BMT luôn gắn liền với 5 sứ mệnh và hệ giá trị cốt lõi.

  1. Đối với người lao động: BMT luôn cải tiến mỗi ngày để cuộc sống của cán bộ công nhân viên ngày một nâng cao cả về vật chất và tinh thần gắn với quyền cơ bản được tôn trọn đó là quyền công bằng, tự do biểu đạt ý kiến, có cơ hội thăng tiến trong công việc.

  2. Đối với khách hàng: BMT luôn cam kết không chỉ cung cấp sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất, dịch vụ tiện lợi nhất mà còn tận tâm phục vụ khách hàng. Chúng tôi luôn lắng nghe phản hồi từ khách hàng để liên tục cải thiện dịch vụ và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, của đối tác, đảm bảo lợi ích hài hòa và chia sẻ rủi ro đối với khách hàng.

  3. Đối với sản phẩm: BMT không ngừng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để áp dụng công nghệ tiên tiến vào mọi khía cạnh của hoạt động sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Từ việc lựa chọn nguyên liệu, quy trình sản xuất đến dịch vụ tư vấn chất lượng, BMT cam kết mang đến sự hài lòng tối đa và xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng

  4. Đối với môi trường, xã hội: BMT đã và đang hành động với tư duy bền vững, không chỉ chú trọng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, vào lợi nhuận, mà còn chú trong đến hoạt động vì môi trường, vì cộng đồng xã hội. BMT cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước trong toàn bộ hệ thống và các công ty thành viên, hoạt động thuế trờ thành một hoạt động ưu tiên trong cân đối tài chính

  5. Đối với lợi nhuận: Để duy trì sự phát triển, cần phải tạo giá trị và lợi ích cho doanh nghiệp, khách hàng và cộng đồng. BMT luôn cam kết vận hành có trách nhiệm, tối ưu hóa hiệu quả chi phí và tạo ra giá trị gia tăng để đảm bảo lợi nhuận hài hòa với khách hàng, đảm bảo đời sống cán bộ công nhân viên được nâng cao và đóng góp cho xã hội. Lấy lợi nhuận làm động lực, đầu tư nâng cao giá trị cho các giai đoạn tiếp theo.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Cost - Giá thành hợp lý nhất

​Control - Chất lượng cao nhất

Convenience - Dịch vụ tiện lợi nhất

CÁC CỘT MỐC PHÁT TRIỂN

"BMT là đơn vị sản xuất và cung cấp bê tông nhựa nóng mang đầy đủ chuỗi giá trị từ khai thác, sản xuất đá cho tới vận chuyển và thi công công trình; trực tiếp nhập khẩu nhựa đường từ các thị trường quốc tế có hệ thống bồn bể với sức chứa 14.000 tấn nhựa đường luôn đảm bảo cung cấp cho các nhà máy sản xuất bê tông nhựa"
bottom of page