top of page

Nhũ tương

Nhũ tương nhựa đường được dùng làm vật liệu trong thi công trình giao thông. Ở dạng lỏng, chúng được dùng để tưới mặt đường hoặc làm các lớp dính bám giữa hai lớp bê tông nhựa
Nhũ tương nhựa đường được dùng làm vật liệu trong thi công trình giao thông. dạng lỏng, chúng được dùng để tưới mặt đường hoặc làm các lớp dính bám giữa hai lớp tông nhựa

Chưa có sản phẩm nào ở đây...

Trong lúc chờ đợi, bạn có thể chọn danh mục khác để tiếp tục mua sắm.

bottom of page