top of page

PROJECTS IN SOUTH VIETNAM

XLHNoi.JPG

HANOI HIGHWAY

Dai lo dong tay 1.jpg

EAST - WEST AVENUE

thuthiem11-15253223059211039440660.jpg

THU THIEM URBAN AREA

1481108168bosch_long_thanh_0182 (2).JPG

BOSCH FACTORY

iStock_000050633688_Double.jpg

PHU MY BRIDGE

cmit_don_tau_lon_nhat_tg.jpg

CAI MEP - THI VAI PORT

ham-thu-thiem-di-thang-toi-empire-city.j

THU THIEM TUNNEL

Cau-Sai-Gon-1.jpg

SAI GON BRIDGE

Lý-do-nào-khiến-bất-đông-sản-khu-vực-sân

TAN SON NHAT - BINH LOI - 3RD RING ROAD

bottom of page